Zarząd PTGiP

Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski

 • Kierownik I Katedry Ginekologii i Położnictwa Kliniki Medycyny Płodu i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Specjalista Ginekologii i Położnictwa
 • Specjalista Perinatologii

 

Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii
I Katedra Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Ul. Wileńska 37, 94-029, Łódź

 

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Seremak Mrozikiewicz

 • Specjalista Ginekologii i Położnictwa
 • Zastępca Kierownika Kliniki Perinatologii i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 • Kierownik Pracowni Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 • Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu

Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych Katedry Perinatologii i Ginekologii.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Polna 33, 60-535 Poznań 

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Prof. dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń

 • Specjalista Ginekologii i Położnictwa
 • Specjalista Perinatologii

Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Prof. dr hab. n. med. Robert Jach

 • Specjalista Ginekologii i Położnictwa
 • Specjalista Ginekologii Onkologicznej
 • Specjalista Endokrynologii,
 • Kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Oddział Kliniczny Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii

ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Dr n. med. Maria Szubert

 • Specjalista Ginekologii i Położnictwa
 • Specjalista Ginekologii Onkologicznej

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M.Pirogowa w Łodzi

Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

94-029 Łódź, ul. Wileńska 37

Skarbnik Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kaczmarek

 • Specjalista Ginekologii i Położnictwa
 • Kierownik Kliniki Ginekologii, Rozrodczosci i Terapii Płodu oraz Diagnostki i Leczenia Niepłodności, ICZMP

 • konsultant wojewódzki ds. perinatologii. 

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki"

ul. Rzgowska 281/289 93-338 Łódź

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA PTGiP

Główna Komisja Rewizyjna PTGiP


Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
Prof. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Samulak

SĄD KOLEŻEŃSKI PTGiP

Sąd Koleżeński PTGiP
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki

Prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt
Prof. dr hab. n. med. Jacek Wilczyński
Dr hab. n. med. Michał Pomorski

PREZESI UBIEGŁYCH KADENCJI PTGiP

2019-2021 - Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer

2016-2018 - Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

2013-2015 - Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski

2010-2012 - Prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

2007-2009 - Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski

2004-2006 - Prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński

2001-2003 - Prof. dr hab. n. med. Wiesław Szymański

1998-2000 - Prof. dr hab. n. med. Stanisław Różewicki

1995-1997 - Prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz

1992-1994 - Prof. dr hab. n. med. Longin Marianowski

1989-1991 - Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pisarski

1986-1988 - Prof. dr hab. n. med. Janusz Woytoń

1982-1985 - Prof. dr hab. n. med. Rudolf Klimek