Zarząd PTGiP

Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer

 • Specjalista Ginekologii i Położnictwa
 • Specjalista Perinatologii
 • Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Klinika Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Prof. nadzw. Hubert Huras

 • Specjalista Ginekologii i Położnictwa
 • Specjalista Perinatologii.
 • Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii UJ CM.
 • Małopolski Konsultant ds. Ginekologii, Położnictwa i Perinatologii.

Klinika Położnictwa i Perinatologii UJ CM
31-501 Kraków, ulica Koprernika 23

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Prof. dr hab. n. med. Paweł Kamiński

 • Specjalista Ginekologii i Położnictwa
 • Specjalista Endokrynologii,
 • Specjalista Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości
 • Kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej WIM CSK MON w Warszawie

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski

 • Kierownik I Katedry Ginekologii i Położnictwa Kliniki Medycyny Płodu i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Specjalista Ginekologii i Położnictwa
 • Specjalista Perinatologii

 

Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii
I Katedra Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Ul. Wileńska 37, 94-029, Łódź

 

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Dr hab. n. med. Tomasz Fuchs

 • Specjalista Ginekologii i Położnictwa
 • Zastępca Kierownika Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

 

Klinika Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

Skarbnik Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Dr hab. n. med. Michał Pomorski

 • Specjalista Ginekologii i Położnictwa

Klinika Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA PTGiP

Główna Komisja Rewizyjna PTGiP
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski

Główna Komisja Rewizyjna PTGiP
Prof. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska

Główna Komisja Rewizyjna PTGiP
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Samulak

SĄD KOLEŻEŃSKI PTGiP

Sąd Koleżeński PTGiP
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki

Sąd Koleżeński PTGiP
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt

Sąd Koleżeński PTGiP
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński

Sąd Koleżeński PTGiP
Prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak

Sąd Koleżeński PTGiP
Dr hab. n. med. Paweł Basta

PREZESI UBIEGŁYCH KADENCJI PTGiP

 1. Prof. dr hab. n. med. Rudolf Klimek
 2. Prof. dr hab. n. med. Janusz Woytoń
 3. Prof. dr hab. n. med. Longin Marianowski
 4. Prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz
 5. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Różewicki
 6. Prof. dr hab. n. med. Wiesław Szymański
 7. Prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński
 8. Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski
 9. Prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
 10. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
 11. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś