Klub 35

Szanowni Państwo,

Z wielką radością pragniemy poinformować Państwa o powstaniu „Klubu 35”, który jest nową sekcją Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Głównym celem działania „Klubu 35” jest integracja środowiska młodych polskich ginekologów – położników, lekarzy w trakcie specjalizacji oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych zainteresowanych pracą naukową w dziedzinie położnictwa, ginekologii, perinatologii i medycyny rozrodu. Założeniem jest zrzeszenie młodych i ambitnych członków PTG, którzy wykazali się pracą naukową oraz deklarują dalsze działania w tym kierunku.

„Klub 35” powstał dla osób, które osiągnęły znaczący krajowy lub międzynarodowy sukces naukowy przed 35. rokiem życia. Planowane są wspólne spotkania, prowadzenie badań naukowych oraz dzielenie się nowymi pomysłami na prace badawcze.

Ubiegający się o wstąpienie do Klubu powinien przesłać wniosek do Przewodniczącego Klubu do dnia 31 lipca każdego roku. Do wniosku należy dołączyć list popierający od samodzielnego pracownika naukowego, będącego członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. W czasie corocznego spotkania ubiegający się o wstąpienie do „Klubu 35” wygłasza wykład oparty na swym dotychczasowym dorobku naukowym, a następnie obecni na spotkaniu członkowie Klubu, w głosowaniu tajnym, przeprowadzanym metodą zwykłej większości głosów, opiniują kandydata na członka Klubu.

Warunkiem przyjęcia do Klubu jest:
 • Członkostwo PTG.
 • Wiek poniżej 35. roku życia.
 • Opublikowanie co najmniej 3 prac oryginalnych (w tym dwóch jako pierwszy autor) w recenzowanych pismach wymienionych w Liście Filadelfijskiej.
 • Kandydat na członka „Klubu 35” powinien posiadać Impact Factor większy niż 2.5 pkt.
 • O każdym przyjęciu do „Klubu 35” decyduje się indywidualnie. Możliwe jest przyjęcie kandydata, gdy jego dotychczasowe osiągnięcia naukowe zostaną ocenione jako wyjątkowe [na przykład pierwsze lub drugie autorstwo (z zaznaczeniem takiego samego wkładu) w bardzo wysoko punktowanym czasopiśmie].

 

Przyjęcie do Klubu

Oficjalne, uroczyste przyjęcie do Klubu następuje w trakcie jesiennych Konferencji pod patronatem PTG. „Klub 35” przewiduje atrakcyjne nagrody, granty oraz szkolenia praktyczne w ośrodkach krajowych i zagranicznych dla osób najbardziej aktywnych naukowo. Przewidziana jest także specjalna nagroda „Klubu 35”, która jest formą indywidualnego uhonorowania autora najlepszej, opublikowanej pracy oryginalnej w zakresie ginekologii i położnictwa.

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń na adres e-mail:  Kliknij, aby zobaczyć adres email oraz odwiedzania strony internetowej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego celem uzyskania dodatkowych informacji (formularz zgłoszeniowy jest dostępny na www.ptgin.pl; zakładka „Klub 35”).

Z wyrazami szacunku,
Dr hab. Piotr Laudański

Skład Klubu
 1. Christopher Kobierzycki (Wrocław) — Przewodniczący Klubu 35
 2. Michał Lipa (Warszawa) — Sekretarz Klubu 35
 3. Przemysław Kosiński (Warszawa)
 4. Julia Bijok (Warszawa)
 5. Maciej Brązert (Poznań)
 6. Karol Charkiewicz (Białystok)
 7. Diana Massalska (Warszawa)
 8. Katarzyna Ożegowska (Poznań)
 9. Donata Ponikwicka-Tyszko (Białystok)
 10. Maria Szubert (Łódź)
 11. Cezary Wojtyła (Warszawa)
 12. Filip Dąbrowski (Warszawa)
 13. Kamil Zalewski (Warszawa)
 14. Michał Ciebiera (Warszawa)
 15. Monika Szpotańska- Sikorska (Warszawa)
 16. Paweł Stanirowski (Warszawa)
 17. Paweł Gutaj (Poznań)
 18. Agata Szpera-Goździewicz (Poznań)