ENTOG

entog

ENTOG

(European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) to organizacja pozarządowa zrzeszająca specjalizantów oraz młodych specjalistów w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii z całej Europy.
ENTOG jako niezależny podmiot istnieje od 1997 roku. Od początku swej działalności ściśle współpracuje z EBCOG (European Board and Council Of Obstetricians and Gynaecologists), skąd czerpie środki na swoją działalność statutową, a przedstawiciel ENTOG zasiada w najważniejszych Komisjach EBCOG.
Członkami ENTOG mogą zostać lekarze specjalizujący się w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz młodzi specjaliści do 3 lat od uzyskania tytułu.
 
Obecnie do ENTOG należy 29 państw europejskich, jednak docelowo sieć współpracy objąć ma wszystkie państwa starego kontynentu.
ENTOG —Sekcja Polska zrzesza wszystkich lekarzy specjalizujących się w Położnictwie i Ginekologii w Polsce i  współpracuje z Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położników

 ENTOG promuje współpracę międzynarodową by ujednolicać i doskonalić standardy kształcenia w całej Europie, umożliwiać wymianę myśli i doświadczeń, promować mobilność wśród młodych lekarzy.
Wszystko dla podniesienia standardów kształcenia podyplomowego i docelowo lepszej opieki nad pacjentem.

 

Nadrzędnymi celami ENTOG są:

 • dogłębne poznanie systemów kształcenia położników-ginekologów w poszczególnych państwach europejskich, tak by zapewnić optymalizację i unifikację programów kształcenia specjalistycznego;
 • ciągłe udoskonalanie kształcenia podyplomowego położników-ginekologów w Europie, co ma skutkować coraz wyższymi standardami opieki nad kobietą oraz dzieckiem.

 

By osiągnąć powyższe cele ENTOG:

 • promuje powstawanie lokalnych, tj. krajowych sekcji ENTOG we wszystkich państwach europejskich;
 • ściśle współpracuje z EBCOG w tworzeniu rekomendacji dotyczących standardów kształcenia specjalistów w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii;
 • nadzoruje program i poziom kształcenia specjalistycznego w poszczególnych krajach europejskich
 • współpracuje z EBCOG w tworzeniu rekomendacji dotyczących kryteriów jakie winny spełniać ośrodki przeprowadzające kształcenie specjalistyczne
 • współuczestniczy w procesie akredytacji przez EBCOG podmiotów leczniczych;
 • nadzoruje zakres wiedzy i umiejętności u specjalizantów w poszczególnych krajach oraz promuje ich okresową walidację, a także zachęca do ustawicznego kształcenia i podnoszenia własnych kompetencji;
 • promuje działalność naukową wśród młodych lekarzy, zachęcają zwłaszcza do wieloośrodkowych międzynarodowych projektów badawczych;
 • propaguje wymianę międzynarodową między ośrodkami akredytowanymi, by zwiększać mobilność młodych lekarzy oraz podnosić i ujednolicać standardy kształcenia.

 

Aby dołączyć do ENTOG Polska należy wypełnić elektroniczną ankietę on-line dostępną pod linkiem: http://eepurl.com/c2gILv

Chętnych do współpracy z ENTOG – Sekcja Polska lub w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mailowym: Kliknij, aby zobaczyć adres email oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/entogpolska/?ref=bookmarks

grafika

Współpraca międzynarodowa

W ramach swej działalności ENTOG raz do roku organizuje międzynarodowe spotkanie, na które zapraszani są przedstawiciele ze wszystkich państw członkowskich. Co roku odbywa się ona w innym kraju. Zwieńczeniem konferencji organizowanej zazwyczaj w pierwszym tygodniu maja jest posiedzenie zarządu ENTOG, na które każde państwo oddelegowuje swojego przedstawiciela i gdzie zapadają najważniejsze decyzje w życiu organizacji.

Coroczne spotkanie ENTOG to tygodniowe wydarzenie, które składa się z:

 1. ENTOG Exchange: 3- lub 4-dniowy pobyt w kraju organizującym spotkanie mające na celu poznanie zagranicznego systemu ochrony zdrowia, organizacji pracy oraz nawiązanie międzynarodowych znajomości i wymiana doświadczeń. Do udziału zapraszanych jest po 2 reprezentantów z każdego kraju członkowskiego ENTOG. Uczestnicy zostają przydzieleni do różnych miast i szpitalów w kraju goszczącym. Podczas wymiany mieszkają razem z kolegami w trakcie specjalizacji z kraju goszczącego i mają okazję uczestniczyć w pracy tamtejszych szpitali. Rekrutacja odbywa się na początku roku kalendarzowego poprzez krajowe stowarzyszenia specjalizantów z położnictwa i ginekologii (w Polsce jest to ENTOG – Sekcja Polska).
 2. ENTOG Scientific Meeting: 1-dniowe spotkanie naukowe (kongres) – wszyscy uczestnicy spotykają się w tym samym mieście. Tematyka związana jest ze szkoleniem specjalizacyjnym i zawsze zawiera elementy warsztatowo-praktyczne.
 3. ENTOG Council: Zebranie delegatów – na tym spotkaniu omawiane są sprawy formalne i odbywają się wybory do Zarządu na poziomie europejskim, a także wybory kraju organizującego kolejne spotkanie ENTOG.

 

EBCOG Fellowship

Co roku European Board and College of Obstetrics and Gynaecology przyznaje trzy stypendia w wysokości 3000 euro przeznaczone na realizację 3-miesięcznego stażu zagranicznego w europejskim kraju członkowskim. Szczegółowe informacje znajdziecie na www.entog.eu/fellowships oraz www.ebcog.org/activities.

Aktualne informacje nt. nadchodzących wydarzeń możecie znaleźć na www.entog.eu oraz na Facebooku:

 • Polska: www.facebook.com/entogpolska, www.facebook.com/groups/grupaENTOG
 • Europa: www.facebook.com/groups/ENTOG

 

UWAGA! Już w 2019 roku spotkanie ENTOG odbędzie się w Polsce! 

Chętnych do współpracy przy organizacji zachęcamy do kontaktu mailowego: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Lista państw organizujących konferencje ENTOG w połączeniu z programem wymiany (Exchange programme):

 1. Grecja 1997
 2. Francja 1998
 3. Włochy 1999
 4. Szwajcaria 2000
 5. Szwecja2001
 6. Czechy 2002
 7. Holandia 2003
 8. Słowenia2004
 9. Dania 2006
 10. Austria 2007
 11. Portugalia 2008
 12. Węgry 2009
 13. Belgia2010
 14. Estonia 2012
 15. Słowacja 2013
 16. Szkocja 2014
 17. Holandia 2015