Certyfikat USG PIERSI

Certyfikat Umiejętności PTGiP -USG PIERSI

PTGiP Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników umożliwia lekarzom zarejestrowanym jako czynni członkowie PTGiP (opłacający składki) uzyskanie Certyfikatu Umiejętności Wykonywania Badań Ultrasonograficznych Piersi

Aby uzyskać "Certyfikat Umiejętności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników Wykonywania Badań Ultrasonograficznych Piersi" należy spełnić łącznie poniższe warunki:

  1. Wziąć udział w Kursie USG piersi z warsztatami praktycznymi – Kurs Podstawowy
  2. Wziąć udział w Kursie USG piersi z warsztatami praktycznymi – Kurs Zaawansowany
  3. Przystąpić i zdać egzamin teoretyczny i praktyczny - egzaminy organizowane są w ramach Kurs Zaawansowanego
  4. Przesłać zgodnie z poniższą instrukcją 20 obrazów USG piersi (*)

 

(*)

Instrukcja dotycząca przesyłania obrazów USG piersi

W celu uzyskania Certyfikatu Wykonywania Badań Ultrasonograficznych Piersi należy przesłać do weryfikacji 20 poprawnie wykonanych obrazów USG piersi -20 różnych pacjentek (obrazujących minimum 10 różnych zmian ogniskowych, w tym minimum 2 zmiany lite). Zdjęcia powinny być wykonane zgodnie z zasadami dokumentowania badań USG piersi przedstawionymi na szkoleniach.

Ocenie podlegać będzie:

  1. właściwe ogniskowanie zmiany na obrazie
  2. odpowiednie wymiarowanie zmiany i jej położenia (piktogram lub godzina wg tarczy zegarowej)
  3. optymalizacja parametrów obrazu (odpowiednie wzmocnienie)

WAŻNE: Przesłane zdjęcia powinny być zanonimizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjentki.

Zdjęcia wraz z danymi kontaktowymi lekarza wykonującego badanie powinny zostać przesłane na adres: CKliknij, aby zobaczyć adres email

 

 

Aby przedłużyć "Certyfikat Umiejętności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników Wykonywania Badań Ultrasonograficznych Piersi" należy spełnić poniższe warunki:

  1. Wziąć udział w Kursie USG piersi - teoretycznym (stacjonarnym lub online)– Kurs Zaawansowany

 

Certyfikaty są ważne 4 lata od daty wydania 

Certyfikat USG PTGiP zostanie wystawiony w ciągu 60 dni po wcześniejszej weryfikacji dokumentów