Certyfikatu Umiejętności PTGiP  Oceny Serca Płodu

Certyfikat Umiejtności PTGiP- OCENA SERCA PŁODU

W celu uzyskania Certyfikatu Umiejętności PTGiP Oceny Serca Płodu należy:

  • Posiadać Certyfikat Badań Ultrasonograficznych (Podstawowy)
  • Uzyskać 80 punktów do Certyfikatu Umiejętności PTGiP  Oceny Serca Płodu
  • Uczestniczyć w co najmniej 1 warsztatach praktycznych akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności  Oceny Serca Płodu
  • udokumentować rozpoznanie co najmniej 2 wad serca (weryfikacja odbywać się będzie na podstawie nadesłanych przez kandydata zdjęć/plików multimedialnych prezentujących wady serca płodu, potwierdzonych przez kierownika jednostki organizacyjnej).

Certyfikat jest ważny 4 lata od daty jego wydania

W celu przedłużenia Certyfikatu Umiejętności PTGiP wykonywania Oceny Serca Płodu na kolejne 4 lata należy w okresie do jednego roku od daty wygaśnięcia jego ważności:

  • Posiadać ważny Certyfikat Badań Ultrasonograficznych (Podstawowy)
  • Uzyskać 40 punktów do Certyfikatu Umiejętności PTGiP  Oceny Serca Płodu
  • Uczestniczyć w co najmniej 1 warsztatach praktycznych akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności  Oceny Serca Płodu

Gromadzenie punktów będących podstawą przedłużenia ważności certyfikatu można rozpocząć przed datą wygaśnięcia jego ważności.