Członkostwo PTGiP

logo

 

Aby zostać Członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników należy:

1. Założyć konto w systemie MedKey, a po potwierdzeniu aktywacji konta- zalogować się do systemu

Jedno konto MedKey uprawnia do rejestracji w wszystkich Towarzystwach korzystających z tego systemu.

1

2. Wypełnić elektronicznie deklarację członkowską PTGiP

3. REZYDENCI:

Przesłać, na adres mailowy biura PTGiP

     a. potwierdzenie otwartej specjalizacji z położnictwa i ginekologii

4. SPECJALIŚCI SPOZA UE:

Przesłać, na adres mailowy biura PTGiP:    

        a. dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie       Unii Europejskiej –  oraz

        b. wydany przez właściwy organ dokument, w tym program, poświadczający odbycie szkolenia specjalizacyjne   odpowiadającego w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej;

5. Po otrzymaniu informacji mailowej, że deklaracje została zaakceptowana - opłacić składkę poprzez system PayU (wyłącznie).

6. W każdej chwili mogą Państwo edytować swoje dane kontaktowe poprzez zalogowanie się do Indywidualnego Konta Członka PTGiP.

7. Lekarze po ukończeniu specjalizacji zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu, na adres mailowy biura PTGiP, nie później niż w ciagu 30 dni od uzyskania specjalizacji, celem dokonania zmiany w rejestrach Towarzystwa.

8. Ze względu na możliwość wymiany pomiędzy Towarzystwem i członkami Towarzystwa,  informacji noszących znamiona danych wrażliwych- adres mailowy użyty do obsługi Indywidualnego Konta musi być adresem indywidualnym.

Deklaracje zawierające adresy sugerujące przynależność ogólną (biuro, gabinet , przychodnia itp) zostaną odrzucone automatycznie.

 

Pragnę poinformować, że Zarząd Główny PTGiP prowadzi centralny rejestr członków Towarzystwa. Zebrane w nim informacje pomagają właściwie prowadzić działalność statutową. Gromadzenie danych osobowych odbywa zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich członków Towarzystwa, jak też kandydatów, o wypełnianie/aktualizację danych za pomocą Formularza Rejestracyjnego.
Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Połozników
Prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski

Składki członkowskie

Aktualna wysokość składki członkowskiej wynosi:

  • osoby po specjalizacji — 300 zł,
  • osoby w trakcie specjalizacji —150 zł.

 

składki za okresy poprzednie (do roku 2022)

  • osoby po specjalizacji — 200 zł,
  • osoby w trakcie specjalizacji —100 zł.

Termin opłacania składek: do 31 marca roku którego dotyczy wpłata
 
Składki członkowskie wpłacane są przez członków Towarzystwa bezpośrednio przez system E-skarbnik, za pośrednictwem strony PTGiP (www.ptgin.pl).

 

Faktury z tytułu opłacanych składek:

Ustawodawca nie przewidział możliwości dokumentowania otrzymanych składek członkowskich fakturą (fakturą, fakturą VAT lub wewnętrzną), w związku z tym dowodami potwierdzającymi przyjęcie składki członkowskiej mogą być tylko: wyciąg bankowy, dowód wpłaty KP itp.

Składki członkowskie PTGiP, zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 30 ustawy o PIT nie stanowią Kosztu Uzyskania Przychodu.

"(…) Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:(...)składek do organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, (…)" 

Nr konta

W wyjątkowych przypadkach, dla Członków Towarzystwa posiadających konto w systemie MedKey (e-skarbnik), po zgłoszeniu na adres:                                                 Kliknij, aby zobaczyć adres email,          oraz po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, dopuszcza się wpłaty składek członkowskich, bezpośrednio na konto Zarządu Głównego PTGiP.

Właściwy do wpłaty nr konta zostanie podany w informacji zwrotnej

 

REJESTRACJA nowych członków : https://ptgin.pl/user/register

LOGOWANIE dla posiadających konto :https://ptgin.pl/user/login


Składki opłacane przez osoby niezarejestrowane oraz wpłaty niezatwierdzone będą zwracane nadawcy.