Członkostwo PTGiP

logo

 

Aby zostać Członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników należy:

1. Założyć konto w systemie MedKey, a po potwierdzeniu aktywacji konta- zalogować się do systemu

Jedno konto MedKey uprawnia do rejestracji w wszystkich Towarzystwach korzystających z tego systemu.

1

2. Wypełnić elektronicznie deklarację członkowską PTGiP

2. Po otrzymaniu informacji mailowej, że deklaracje została zaakceptowana - opłacić składkę poprzez system PayU (wyłącznie).

W każdej chwili mogą Państwo edytować swoje dane poprzez zalogowanie się do Indywidualnego Konta Członka PTGiP.

Uwaga- z uwagi na możliwość wymiany pomiędzy Towarzystwem i członkami Towarzystwa,  informacji noszących znamiona danych wrażliwych- adres mailowy użyty do obsługi Indywidualnego Konta musi być adresem indywidualnym.

Deklaracje zawierające adresy sugerujące przynależność ogólną (biuro, gabinet , przychodnia itp) zostaną odrzucone automatycznie.

Pragnę poinformować, że Zarząd Główny PTGiP prowadzi centralny rejestr członków Towarzystwa. Zebrane w nim informacje pomagają właściwie prowadzić działalność statutową. Gromadzenie danych osobowych odbywa zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich członków Towarzystwa, jak też kandydatów, o wypełnianie/aktualizację danych za pomocą Formularza Rejestracyjnego.
Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Połozników
Prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski

Składki członkowskie

Aktualna wysokość składki członkowskiej wynosi:

  • osoby po specjalizacji — 300 zł,
  • osoby w trakcie specjalizacji —150 zł.

 

składki za okresy poprzednie (do roku 2022)

  • osoby po specjalizacji — 200 zł,
  • osoby w trakcie specjalizacji —100 zł.

Termin opłacania składek: do 31 marca roku którego dotyczy wpłata
 
Składki członkowskie wpłacane są przez członków Towarzystwa bezpośrednio przez system E-skarbnik, za pośrednictwem strony PTGiP (www.ptgin.pl).

 

Faktury z tytułu opłacanych składek:

Ustawodawca nie przewidział możliwości dokumentowania otrzymanych składek członkowskich fakturą (fakturą, fakturą VAT lub wewnętrzną), w związku z tym dowodami potwierdzającymi przyjęcie składki członkowskiej mogą być tylko: wyciąg bankowy, dowód wpłaty KP itp.

Składki członkowskie PTGiP, zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 30 ustawy o PIT nie stanowią Kosztu Uzyskania Przychodu.

"(…) Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:(...)składek do organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, (…)" 

Nr konta

W wyjątkowych przypadkach, dla Członków Towarzystwa posiadających konto w systemie MedKey (e-skarbnik), po zgłoszeniu na adres:                                                 Kliknij, aby zobaczyć adres email,          oraz po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, dopuszcza się wpłaty składek członkowskich, bezpośrednio na konto Zarządu Głównego PTGiP.

Właściwy do wpłaty nr konta zostanie podany w informacji zwrotnej

 

REJESTRACJA nowych członków : https://ptgin.pl/user/register

LOGOWANIE dla posiadających konto :https://ptgin.pl/user/login


Składki opłacane przez osoby niezarejestrowane oraz wpłaty niezatwierdzone będą zwracane nadawcy.