Rekomendacje/Stanowiska PTGiP

" Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników przedstawiają aktualny sposób postępowania, który, w uzasadnionych przypadkach, po wnikliwej analizie danej sytuacji klinicznej, może być modyfikowany i zmieniony"

logo