O PTGiP

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne powstało w 1922 roku jako narodowe towarzystwo naukowe i zawodowe, zrzeszające połowę czynnych zawodowo położników-ginekologów, w tym ponad 100 profesorów tytularnych.

Działalność

Za swoją działalność PTG było wielokrotnie nagradzane tak prestiżowymi nagrodami jak Perła Mądrości.

Idea

Główna idea PTG to gromadzenie najlepszych specjalistów z dziedziny ginekologii, wymiana doświadczeń, rozwój,  analiza przypadków, zgłębianie wiedzy na temat położnictwa oraz ginekologii w Polsce.

PTGiP

W roku 2017, decyzją Walnego Zgromadzenia Towarzystwo zmieniło nazwę z Polskiego Towarzystwa Ginekologów (PTG) na Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGiP)