Certyfikat BADAŃ PRENATALNYCH

CERTYFIKAT BADAŃ PRENATALNYCH

 W celu UZYSKANIA Certyfikatu Umiejętności PTGiP wykonywania Badań Prenatalnych należy:

  • Posiadać Certyfikat Badań Ultrasonograficznych (Podstawowy)
  • Uzyskać80 punktów do Certyfikatu Umiejętności wykonywania Badań Prenatalnych lub
  •  40 punktów do Certyfikatu Umiejętności wykonywania Badań Prenatalnych  - dotyczy osób posiadających ukończoną specjalizację  z zakresu perinatologii
  • Uczestniczyć w co najmniej 1 warsztatach praktycznych akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności wykonywania Badań Prenatalnych
  • Udokumentować rozpoznanie co najmniej 2 przypadków wad płodu(weryfikacja odbywać się będzie na podstawie nadesłanych przez kandydata zdjęć i plików multimedialnych).

Certyfikat jest ważny 4 lata od daty jego wydania

W celu PRZEDŁUŻENIA Certyfikatu Umiejętności PTGiP wykonywania Badań Prenatalnych na okres kolejnych 4 lat należy, okresie do 12 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności poprzedniego Certyfikatu uzyskać: 

  • 60 punktów do Certyfikatu Umiejętności wykonywania Badań Prenatalnych lub
  • 30 punktów do Certyfikatu Umiejętności wykonywania Badań Prenatalnych - dotyczy osób posiadających ukończoną specjalizację  z zakresu perinatologii
  • uczestniczyć w co najmniej 1 warsztatach praktycznych akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności wykonywania Badań Prenatalnych

Gromadzenie punktów będących podstawą aktualizacji Certyfikatu można rozpocząć przed datą wygaśnięcia jego ważności.

 

Adres do przesyłania wniosków o wystawienie lub przedłużenie certyfikatów:

SEKRETARIAT PTGiP

CKliknij, aby zobaczyć adres email

Tel. 608 338 499

Certyfikat  zostanie wystawiony w ciągu 60 dni po wcześniejszej weryfikacji dokumentów

Certyfikat Umiejętności PTGiP wykonywania Badań Prenatalnych jest podstawą (po spełnieniu dodatkowych warunków) do ubiegania się o Certyfikat Umiejętności PTGiP wykonywania badań inwazyjnych