Certyfikat BADAŃ INWAZYJNYCH

Certyfikat Umiejtności PTGiP- BADANIA INWAZYJNE

W celu uzyskania Certyfikatu Specjalistycznego PTGiP wykonywania Badań Inwazyjnych należy:

1. posiadać ważny Certyfikat Umiejętności PTGiP PODSTAWOWY oraz  wykonywania Badań Prenatalnych

2.  przedstawić listę 100 wykonanych samodzielnie procedur inwazyjnych (amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza) w ostatnich 5 latach potwierdzonych przez bezpośredniego przełożonego.

Certyfikat jest ważny 4 lata od daty jego wydania

W celu przedłużenia Certyfikatu Umiejętności PTGiP wykonywania Badań Inwazyjnych na okres kolejnych 4 lat należy:

1. posiadać ważny Certyfikat Umiejętności PTGiP PODSTAWOWY oraz wykonywania Badań Prenatalnych

2.  przedstawić listę wykonanych samodzielnie kolejnych 50 procedur inwazyjnych (amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza).