Certyfikat USG (PODSTAWOWY)

CERTYFIKAT USG PODSTAWOWY

W celu UZYSKANIA Certyfikatu Umiejętności  PTGiP Wykonywania Badań Ultrasonograficznych w Położnictwie i Ginekologii (Certyfikat Podstawowy) należy:

  • zgromadzić 140 punktów w szkoleniach akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności  wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii 
  • wziąć udział w co najmniej 1 warsztatach praktycznych akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności  wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii (Certyfikat Podstawowy)

Certyfikat Umiejętności  wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii (Certyfikat Podstawowy) począwszy od roku 2022 jest ważny bezterminowo

 

 W celu PRZEDŁUŻENIA Certyfikatu Umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii (Certyfikat Podstawowy) na okres kolejnych 4 lat należy w okresie do 12 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności poprzedniego Certyfikatu wykonywania Badań Ultrasonograficznych w Położnictwie i Ginekologii (Certyfikat Podstawowy):

  • zgromadzić 60 punktów w szkoleniach akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do uzyskania Certyfikatu Umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii* 
  • uczestniczyć  w co najmniej 1 warsztatach praktycznych akredytowanych przez PTGiP, dedykowanych do Certyfikatu Umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii (podstawowego) (do 12 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności poprzedniego Certyfikatu Podstawowego)

Gromadzenie punktów będących podstawą przedłużenia ważności certyfikatu można rozpocząć przed datą wygaśnięcia jego ważności.

Adres do przesyłania wniosków o wystawienie lub przedłużenie certyfikatów:

SEKRETARIAT PTGiP

CKliknij, aby zobaczyć adres email

Tel. 608 338 499

Certyfikat  zostanie wystawiony w ciągu 60 dni po wcześniejszej weryfikacji dokumentów