Opublikowany: 10/09/2023

Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

1

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników

 zawiadamia o zwołaniu Posiedzenia Zarządu Głównego 

 

7 grudnia 2023 (czwartek) o godzinie 18.00 (I Termin) lub o godz. 18.15 ( II Termin) 

 

Zakończenie Zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników planowane jest na godz. 20.00

 

 

Porządek posiedzenia Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

 

    • Rekomendacje w trakcie opracowania
    • System Certyfikacji PTGiP
    • Sprawy różne PTGiP