Opublikowany: 03/04/2022

OGŁASZAMY KONKURS na udział w międzynarodowej wymianie rezydentów położnictwa i ginekologii ENTOG w Norwegii w dniach 12-16 września 2022!

KONKURS PBKM

1

Ogłaszamy konkurs na udział w międzynarodowej wymianie rezydentów położnictwa i ginekologii ENTOG w Norwegii 
w dniach 12-16 września 2022!

 

 

ENTOG, czyli European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology, to międzynarodowa organizacja zrzeszająca europejskich rezydentów położnictwa i ginekologii. Wymiana ENTOG – ENTOG Exchange jest największym corocznym spotkaniem europejskich rezydentów w położnictwie i ginekologii w Europie i każdego roku odbywa się w innym kraju członkowskim. Do udziału w wydarzeniu zapraszane są po 2 osoby (lekarze w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa) z każdego kraju członkowskiego ENTOG (w tym Polski). W tym roku wymiana odbędzie się w Norwegii w dniach 12-16 września 2022. 

Wymiana ENTOG będzie się składać się z 2 części: 3-dniowego pobytu w jednym ze szpitali kraju-organizatora (podczas tej części uczestnicy przydzielani są do różnych miast), a następnie 1-dniowej konferencji, czyli Scientific Meeting (na której wszyscy uczestnicy spotykają się w tym samym mieście) i walnego zgromadzenia członków (Council), podczas którego odbywają się m.in. wybory do Zarządu. 
 

 

Aby mieć szansę wyjazdu do Norwegii należy:

1. być lekarzem w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii w Polsce
2. być członkiem ENTOG Polska (czyli posiadać wypełnioną deklarację członkowską)

3. być członkiem PTGiP (czyli posiadać aktualnie opłaconą składkę członkowską)

4. wypełnić formularz zgłoszeniowy

 

Uwaga! Do udziału w Scientific Meeting i Council są zaproszeni wszyscy specjalizanci - nie ma limitu miejsc – wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i w odpowiednim czasie opłacić udział.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 16 kwietnia 2022. 

Więcej szczegółów nt. wymiany można znaleźć w załączonym zaproszeniu.
Koszt udziału w wymianie to 200 EUR. Jak co roku, ENTOG Polska wystąpi z prośbą o dofinansowanie udziału w wymianie dla polskich reprezentantów do Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Zgłoszenia oceni komisja składająca się z członków Zarządu ENTOG Polska. 

Formularz zgłoszeniowy ENTOG Exchange 2022

Usunięto obraz.

Wypełnij deklarację członkowską ENTOG

ENTOG