Opublikowany: 06/08/2020

Informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas obrad Kongresu w Arłamowie

Informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas obrad Kongresu w Arłamowie

PTGiN_aktualnosciv2

Szanowne Uczestniczki Kongresu!Szanowni Uczestnicy Kongresu!   
Prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem. Dotyczy on rozwiązań, o jakie zadbaliśmy, aby ograniczyć do minimum ryzyko przenoszenia się COVID-19 podczas wydarzenia naukowego, w którym wezmą Państwo udział. Rozwiązania te są podyktowane zaleceniami zarządzonymi przez Ministerstwo Zdrowia 21 lipca i odnoszącymi się do organizacji spotkań naukowych.Hotel wyposażono .