Ginekologia Polska

 

Ginekologia Polska  ukazująca się od 1922 roku, to oficjalny miesięcznik Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników o charakterze naukowym

Obejmuje szerokie spektrum tematów z zakresu ginekologii (w tym ginekologii onkologicznej) oraz położnictwa. W czasopiśmie zamieszczane są miedzy innymi recenzowane prace oryginalne i przegladowe, opisy przypadków, listy do redakcji.

Czasopismo dostępne jest w wersji elektronicznej, możliwe jest również zamówienie wersji papierowej

Redaktor Naczelny:  Profesor dr hab. n. med. Rafał Stojko

1.232 IF 2021

1,90 CiteScore 2021

156.91 ICV 2020

40 MEiN 2021

 

Ginekologia Polska on line