Stanowisko PTGiP i Konsultanta Krajowego w sprawie porodów rodzinnych w obliczu COVID-19

 

Wrocław, dnia 19.03.2020r.

Wobec postępującej i narastającej w Polsce epidemii koronawirusem COVID19, zgodnie z wydanymi zaleceniami wstrzymania odwiedzin w szpitalach, analogiczne postępowanie powinno dotyczyć odbywania tzw. „porodów rodzinnych”. 

 Podyktowane jest to nadrzędnym celem, tj. zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentkom, ciężarnym i rodzącym hospitalizowanym w szpitalach położniczych. Działania wszystkich powinny być ukierunkowane na zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się powyższej infekcji i zmniejszenia do minimum transmisji wirusa w otoczeniu. 

Analizując obecną sytuację, zapewnienie bezpieczeństwa pobytu we wszystkich szpitalach, w tym w oddziałach położniczo- ginekologicznych, a tym samym w czasie porodów, przez minimalizowanie liczby osób zaangażowanych w toczący się poród, u rodzącej nie będącej podejrzaną o zainfekowanie wirusem COVID19, jest nadrzędnym celem. 

Obecność osób dodatkowo uczestniczących przy porodzie zwiększa ryzyko epidemiologiczne, na co szpitale nie mogą się zgodzić i nie mogą do tego dopuścić. 

Biorąc powyższe pod uwagę, a szczególnie prognozowane narastanie epidemii koronawirusem COVID19, skłania do wydania zalecenia o wstrzymaniu do odwołania, możliwości odbywania „porodów rodzinnych” w szpitalach. 

 

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer                                            Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

Prezes     Polskiego Towarzystwa                                                  Konsultant Krajowy ds. ginekologii i położnictwa

Ginekologów i Położników