Certyfikat Umiejętności PTGiP -USG PIERSI

Certyfikat Umiejętności PTGiP -USG PIERSI

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników umożliwia lekarzom zrzeszonym w PTGiP uzyskanie Certyfikatu Umiejętności w zakresie Wykonywania Badań Ultrasonograficznych Piersi

Aby uzyskać "Certyfikat Umiejętności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie Wykonywania Badań Ultrasonograficznych Piersi"

należy spełnić łącznie poniższe 4 warunki:

 

1.        Uzyskać Certyfikat uczestnictwa w Kursie USG piersi z warsztatami praktycznymi – Kurs Podstawowy

2.       Uzyskać Certyfikat uczestnictwa w Kursie USG piersi z warsztatami praktycznymi - Kurs Zaawansowany

3.       Zdać egzamin teoretyczny i praktyczny (organizowany  w ramach Kursu USG piersi z warsztatami praktycznymi podczas Kursu     

Zaawansowanego)

4. Przesłać do organizatora kursu 20 obrazów USG piersi (*)

 

 

Po uzyskaniu kompletu certyfikatów/ dyplomów należy je przesłać na adres biura ZG:

Kliknij, aby zobaczyć adres email

 

Certyfikat USG PTGiP zostanie wystawiony w ciągu 30 dni po wcześniejszej weryfikacji dokumentów