Prezesi ubiegłych kadencji PTGP

1. prof. zw. dr hab. n. med. Rudolf Klimek
2. prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Woytoń
3. prof. zw. dr hab. n. med. Longin Marianowski
4. prof. zw. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz
5. prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Różewicki
6. prof. zw. dr hab. n. med. Wiesław Szymański
7. prof. zw. dr hab. n. med. Marek Spaczyński
8. prof. zw. dr hab. n. med. Jan Kotarski
9. prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
10. prof. zw. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
11. prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś