Komisje

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej PTGiP
1. prof. dr hab. n. med. Dariusz Samulak
2. prof. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska
3. prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
Sąd Koleżeński PTGiP
1.prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki
2.prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt
3.prof. prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński
4.prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak
5.prof. dr hab. n. med. Paweł Basta