Nagroda Banku Komórek Macierzystych

Szanowni Państwo,
W najbliższym czasie ogłosimy rozpoczęcie rekrutacji w ramach III edycji „Konkursu o przyznanie Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników”, fundowaną przez Polski Bank Komórek Macierzystych. Jest to nagroda indywidualna lub zespołowa, przyznawana za badania naukowe nad komórkami macierzystymi w ginekologii lub perinatologii. Konkurs jest skierowany wyłącznie do Członków PTGiP.
Uwaga!
Uprzejmie informujemy, że laureatem pierwszej edycji Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (2017) ufundowanej przez Polski Bank Komórek Macierzystych za badania nad komórkami macierzystymi w ginekologii i perinatologii został Pan Profesor Rafał Stojko – Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach.
Serdecznie gratulujemy!