Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Statut Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników podczas Zebrania Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 30.05.2019 przyjął zmiany w dotychczasowym Statucie.

Obowiązujący Statut zostanie ogłoszony na stronie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników po dokonaniu rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.