Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Sąd koleżeński PTGP

1. prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki
2. prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt
3. prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński
4. prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak
5. dr hab. n. med. Paweł Basta