Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Sąd koleżeński PTGP

1. prof. dr hab. n. med. Paweł Kamiński
2. prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak
3. prof. dr hab. n. med. Anita Olejek
4. prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
5. prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska