Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Prezydium Zarządu Głównego PTGP na kadencję 2016–2019

Prezes:

prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Wiceprezesi:

prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański
prof. dr hab. n. med. Wojciech Rokita
prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński

Sekretarz:

dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń

Skarbnik:

prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak