Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Oddziały terenowe Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

PREZES ZARZĄDU
prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer

WICEPREZES ZARZĄDU
prof. dr hab. n. med. Hubert Huras

WICEPREZES ZARZĄDU
prof. dr hab. n. med. Paweł Kamiński

WICEPREZES ZARZĄDU
prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski

SEKRETARZ
dr hab. n. med. Tomasz Fuchs

SKARBNIK
dr hab. n. med. Michał Pomorski

PREZES ELEKT
prof. dr hab. n. med. Wojciech Rokita

PREZES UBIEGŁEJ KADENCJI
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

DOLNOŚLĄSKI
prof. dr hab. n. med. Lidia Hirnle

KUJAWSKO-POMORSKI
dr hab. n. med. Małgorzata Walentowicz-Sadłacka

LUBUSKI
lek. Sławomir Gąsior

LUBELSKI
dr hab. n. med. Marek Gogacz

ŁÓDZKI
prof. dr hab. n. med Jarosław Kalinka

MAŁOPOLSKI
dr n. med. Inga Ludwin

MAZOWIECKI
prof. dr hab. n. med.Artur Jakimiuk

OPOLSKI
dr hab. n. med. Wojciech Niemczyk

PODKARPACKI
prof. dr hab. n. med Grzegorz Raba

PODLASKI
prof. dr hab. n. med. Marek Kulikowski

POMORSKI
dr hab. n. med. Dariusz Wydra

RADOMSKI
dr n. med. Grzegorz Penza

ŚLĄSKI
prof. dr n. med. Andrzej Witek

ŚWIĘTOKRZYSKI
dr n. med. Marcin Misiek

WARMIŃSKO MAZURSKI
dr n. med. Janina Lipińska

WIELKOPOLSKI
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

ZACHODNIOPOMORSKI
dr hab. n. med. Anita-Chudecka Głaz