Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Komisje

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej PTGiP

1. prof. dr hab. n. med. Dariusz Samulak

2. prof. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska

3. prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski

Sąd Koleżeński PTGiP

1.prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki

2.prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt

3.prof. prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński

4.prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak

5.prof. dr hab. n. med. Paweł Basta