Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Komisje

Skład Komisji Etyki PTGP

1. prof. zw. dr hab. Marian Szamatowicz – przewodniczący
2. prof. zw. dr hab. Jan Kotarski
3. prof. zw. dr hab. Longin Marianowski
4. prof. zw. dr hab. Marek Spaczyński

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej PTGP

1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Semczuk
2. prof. dr hab. n. med. Jacek R. Wilczyński
3. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews