Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Towarzystwo

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne powstało w 1922 roku. Jest narodowym towarzystwem naukowym i zawodowym zrzeszającym połowę czynnych zawodowo położników-ginekologów, w tym ponad 100 profesorów tytularnych. Za swoją działalność PTG było wielokrotnie nagradzane tak prestiżowymi nagrodami jak Perła Mądrości. Główną ideą PTG jest gromadzenie najlepszych specjalistów z dziedziny ginekologii, wymiana doświadczeń, rozwój oraz analiza przypadków, zgłębianie wiedzy na temat położnictwa oraz ginekologii w Polsce.