Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników oraz Bayer Sp. z o.o. informują, że w roku 2017 zostanie przyznana po raz dziesiąty Nagroda Prezesów PTGP fundowana przez firmę Bayer. Ta indywidualna nagroda w wysokości 5000 euro przyznawana jest za oryginalny dorobek naukowy lub nowatorskie rozwiązania wdrożeniowe w zakresie ginekologii klinicznej, doświadczalnej, perinatologii i położnictwa.

Uroczyste zaprezentowanie laureata Nagrody nastąpi podczas gali korporacyjnej Bayer Sp. z o.o. 4 grudnia 2017 r w Filharmonii Narodowej.

Zgłoszenia kandydatów do Nagrody, wraz z dokumentacją w formie pisemnej (listu poleconego) i elektronicznej, powinny być nadsyłane do 30 października 2017 r. na adres e-mail: w wiadomości o tytule „NAGRODA PREZESÓW PTG – ZGŁOSZENIE” oraz listem poleconym z dopiskiem „NAGRODA PREZESÓW PTG – ZGŁOSZENIE” na adres korespondencyjny:

Zarząd Główny PTGP,
ul. Cybernetyki 7F, m. 87
02-677 Warszawa

 Regulamin [1,04 MB]

***

Mamy przyjemność ogłosić, że laureatem Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w roku 2016 został Pan Doktor Andrzej Nowakowski z II Oddziału Ginekologii Onkologicznej COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy!