Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Nagroda Banku Komórek Macierzystych

Szanowni Państwo,

ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji w ramach II edycji konkursu o Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników fundowaną przez Polski Bank Komórek Macierzystych. Jest to nagroda indywidualna lub zespołowa, przyznawana za badania naukowe nad komórkami macierzystymi w ginekologii lub perinatologii. Konkurs jest skierowany wyłącznie do Członków PTG. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody, wraz z dokumentacją w formie pisemnej (z dopiskiem na kopercie Nagroda Naukowa PTGP) i elektronicznej, powinny być nadsyłane w terminie od 3 kwietnia do 11 maja 2018 r. na adres PTGP (Warszawa, ul. Cybernetyki 7 m. 87, ).

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że laureatem pierwszej edycji Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (2017) ufundowanej przez Polski Bank Komórek Macierzystych za badania nad komórkami macierzystymi w ginekologii i perinatologii został Pan Profesor Rafał Stojko – Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach.
Serdecznie gratulujemy!