Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Kontakt

POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW
ul. Cybernetyki 7F/87
02–677 Warszawa

NIP: 5261746830

Sekretariat (adres do doręczeń):

POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW

II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

sekretariat III p.

tel.: +48 608 338 499

Sekretariat:

Księgowość: