Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)
Kategorie

XXXIII Kongres Naukowy PTGP

Strona www: http://www.kongresptgp.pl/

Data rozpoczęcia: 13 Wrzesień 2018

Data zakończenia: 15 Wrzesień 2018

Miejsce: Polska

Miejscowość: Warszawa

Adres: PGE Narodowy

Kraj: Poland

Kategorie