Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)
Kategorie

Wybrane patologie wczesnej ciąży – aktualny stan wiedzy

Data rozpoczęcia: 19 Maj 2018

Data zakończenia: 19 Maj 2018

Miejsce: Polska

Miejscowość: Poznań

Adres: Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań

Kraj: Poland

Zespół Kliniki Rozrodczości Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z Oddziałem Wielkopolskim Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników zaprasza do wzięcia udziału w konferencji szkoleniowej pt. „Wybrane patologie wczesnej ciąży – aktualny stan wiedzy”, która odbędzie się 19 maja 2018 roku w Poznaniu.

Tematem spotkania będą trudne problemy kliniczne, z jakimi mamy do czynienia w pierwszej połowie ciąży, w tym ich diagnostyka i leczenie. Pragniemy Państwu zarówno przybliżyć aktualną wiedzę na ten temat, jak i zaprezentować różne skomplikowane sytuacje kliniczne.

Tematyka konferencji:

  • Zespół antyfosfolipidowy i trombofilie wrodzone – znaczenie w patologii wczesnej ciąży
  • Metaboliczne i endokrynologiczne przyczyny poronień
  • Manifestacja ultrasonograficzna zespołów genetycznych u płodu we wczesnej ciąży
  • Zastosowanie wolnego płodowego DNA w diagnostyce prenatalnej
  • Przydatność metody mikromacierzy w diagnostyce prenatalnej
  • Rola czynnika męskiego w poronieniach
  • Rola czynnika macicznego w poronieniach
  • Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

Organizatorzy: Klinika Rozrodczości Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Stowarzyszenie na rzecz Postępu w Medycynie Rozrodu Człowieka, Odział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Opłata konferencyjna: 150 zł

Zgłoszenia: prosimy przesyłać na adres e-mailowy Kliniki Rozrodczości Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu: z dopiskiem Konferencja „Wybrane patologie wczesnej ciąży”

Warunkiem wpisania na listę uczestników konferencji jest dołączenie do zgłoszenia dowodu wpłaty za konferencję i podanie przy zgłoszeniu danych do faktury: numeru NIP oraz numeru telefonu

Płatność: na konto Stowarzyszenia na rzecz Postępu w Medycynie Rozrodu Człowieka: PKO BP II o. Poznań 53 1020 4027 0000 1902 0361 4419

Kategorie