Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Kongres Akademia po Dyplomie Algorytmy w ginekologii i położnictwie 2019

Data rozpoczęcia: 20 Wrzesień 2019

Data zakończenia: 21 Wrzesień 2019

Miejsce: Polska

Miejscowość: Katowice

Adres: Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Kraj: Poland

XIII KONGRES AKADEMII PO DYPLOMIE "ALGORYTMY POSTĘPOWANIA W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE"

  • Unikalny program kongresu stworzony przez lekarzy dla lekarzy.
  • Starannie dobrani prelegenci.
  • Najwyższej sławy specjaliści w kraju, znani i cenieni również za granicą.

Kierownicy naukowi:

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora