Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Informacja: XXIV Konferencja Naukowa Postępy w Ginekologii Onkologicznej

Strona www: www.onkogin2019.pl

Data rozpoczęcia: 12 Wrzesień 2019

Data zakończenia: 13 Wrzesień 2019

Miejsce: Polska

Miejscowość: Krynica Zdrój

Adres: Czarny Potok 65, 33-380 Krynica-Zdrój

Kraj: Poland

XXIV Konferencja Naukowa Postępy w Ginekologii Onkologicznej | 12-13 września 2019 r.
Hotel Czarny Potok | Czarny Potok 65 | 33-380 Krynica-Zdrój