Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)
Kategorie

Forum Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Strona www: http://www.iandonaldschool.viamedica.pl/4.2017/pl/Informacje_ogolne__18.html

Data rozpoczęcia: 26 Maj 2017

Data zakończenia: 27 Maj 2017

Miejsce: Polska

Miejscowość: Łódź

Adres: DoubleTree by Hilton Hotel, ul. Łąkowa 29

Kraj: Poland

Formuła forum będzie dwuczęściowa. Pierwsza cześć to kolejna edycja Ian Donald School, międzynarodowego sympozjum, którego tegoroczna tematyka poświęcona będzie aktualnym metodom zastosowania ultrasonografii w perinatologii i ginekologii. Zadanie przybliżenia Państwu tych zagadnień powierzyliśmy wybitnym ekspertom z kraju i zagranicy. Uczestnicy konferencji oprócz dużej dawki informacji oraz obrazów ultrasonograficznych otrzymają także 30 punktów do certyfikatu sekcji USG PTG.

Druga część forum skupiać się będzie na omówieniu zastosowania standardów Ministra Zdrowia i rekomendacji PTG w praktyce. Potrzeba dzielenia się doświadczeniami jest nam wszystkim dobrze znana, dlatego szczególnie gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w dyskusji z prezentującymi wykładowcami, czyli autorami rekomendacji i ekspertami PTG. Chcielibyśmy ukazać mocne i słabe strony owych zaleceń oraz ewentualną konieczność aktualizacji, wniesienia poprawek czy też rozszerzenia o nowe, potrzebne w praktyce zawodowej regulacje. Jesteśmy ciekawi Państwa opinii na temat roli standardów i rekomendacji w życiu zawodowym, od strony zarówno merytorycznej, jak i praktycznego zastosowania, uwzględniając również aspekty prawne.

Ambicją PTG jest stworzenie interaktywnej formuły konferencji, w związku z tym po prezentacjach przewidujemy dyskusje, będziemy również zbierać Państwa pytania i opinie.

Kategorie