Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)
Kategorie

EURAPAG 14-th European Congress of Pediatric And Adolescent Gynaecology

Data rozpoczęcia: 07 Czerwiec 2017

Data zakończenia: 10 Czerwiec 2017

Miejsce: Polska

Miejscowość: Vilnus

Kraj: Lithuania

Kategorie