Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)
Kategorie

Projekt Naukowy Narodowego Centrum Nauki, PRELUDIUM 12

22 Luty 2019

Projekt Naukowy Narodowego Centrum Nauki, PRELUDIUM 12 "Zastosowanie metody porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy (aCGH) do identyfikacji submikroskopowych aberracji chromosomowych i genów letalnych w materiale z poronień samoistnych" realizowanym w instytucie Matki i Dziecka

Więcej szczegółów

Kategorie