Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)
Kategorie

Prof. Rafał Stojko laureatem pierwszej edycji Nagrody Naukowej PTGP

19 Czerwiec 2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że laureatem pierwszej edycji Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników ufundowanej przez Polski Bank Komórek Macierzystych za badania nad komórkami macierzystymi w ginekologii i perinatologii został Pan Profesor Rafał Stojko – Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach.

Serdecznie gratulujemy!

Kategorie