Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)
Kategorie

OGŁOSZENIE

23 Marzec 2017

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego ogłasza konkurs na organizację X Konferencji Naukowej
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 2018 roku w Warszawie.
Konkurs skierowany jest do podmiotów posiadających wiedzę i kwalifikacje pozwalające na przygotowanie konferencji,
zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez PTG.
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie oferty do dnia 30.04.2017 na adres mailowy ptgin.biuro@gmail.com
oraz do biura PTG.
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.ptgin.pl

 Regulamin [207,98 kB]
Kategorie