Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)
Kategorie

Nagroda Naukowa PTGP – zaproszenie do udziału w konkursie

20 Grudzień 2017

Szanowni Państwo,

ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji w ramach II edycji konkursu o Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników fundowaną przez Polski Bank Komórek Macierzystych. Jest to nagroda indywidualna lub zespołowa, przyznawana za badania naukowe nad komórkami macierzystymi w ginekologii lub perinatologii. Konkurs jest skierowany wyłącznie do Członków PTG. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody, wraz z dokumentacją w formie pisemnej (z dopiskiem na kopercie Nagroda Naukowa PTGP) i elektronicznej, powinny być nadsyłane w terminie od 3 kwietnia do 11 maja 2018 r. na adres PTGP (Warszawa, ul. Cybernetyki 7 m. 87, ).

Kategorie