Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)
Kategorie

Nagroda Naukowa PTG fundowana przez Polski Bank Komórek Macierzystych

4 Maj 2017

Szanowni Państwo,

ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji w ramach konkursu o Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego fundowaną przez Polski Bank Komórek Macierzystych. Jest to nagroda indywidualna lub zespołowa, przyznawana za badania naukowe nad komórkami macierzystymi w ginekologii lub perinatologii. Konkurs skierowany jest wyłącznie do Członków PTG. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody, wraz z dokumentacją w formie pisemnej i elektronicznej, powinny być nadsyłane w dniach 520 maja 2017 r. na adres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (Warszawa, ul. Cybernetyki 7 m. 87, ptgin.biuro@gmail.com).

Kategorie