Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)
Kategorie

Agenda Walnego Zebrania Członków PTG – 27.05.2017 r.

17 Maj 2017
 1. Powitanie uczestników
 2. Aktualne działania PTG
 3. Konwent Seniorów – sprawozdanie
 4. Nadanie tytułu członka honorowego PTG
 5. Nagroda Prezesów PTG
 6. Nagroda Naukowa PTG
 7. Wybór Redaktora Naczelnego GP
 8. Konkurs Młodego Badacza
 9. Konferencje PTG
 10. Konkurs na Organizatora Kongresu PTG 2018
 11. Wybór Komitetu Naukowego Kongresu PTG 2018
 12. Projekty PTG
 13. Zespół Biegłych Sądowych PTG
 14. "Bezpieczny Poród" Centrum Symulacji Medycznych
 15. Wycena świadczeń w położnictwie
 16. Statystyka medyczna – informatyczne bazy danych
 17. Rekomendacje PTG
 18. Szkolenie specjalizacyjne
 19. Sekcje specjalistyczne
 20. Klub 35
 21. Sprawozdanie finansowe
 22. Proponowane zmiany statutowe
 23. Sprawy różne
 24. Wolne wnioski
Kategorie