Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)
Kategorie

Aktualności

Ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji w ramach konkursu dla Członków PTG o nagrodę za badania naukowe nad komórkami macierzystymi w ginekologii lub perinatologii. Termin nadsyłania zgłoszeń: 5–20 maja 2017 r.

więcej Nagroda Naukowa PTG fundowana przez Polski Bank Komórek Macierzystych

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne informuje o Walnym Zgromadzeniu Członków PTG, które odbędzie się w sobotę 27 maja 2017 r. o godz. 8.00 w hotelu DoubleTree by Hilton przy ul. Łąkowej 29 w Łodzi.

więcej Walne Zgromadzenie Członków PTG – 27 maja 2017 r.

W ramach Konkursu Członkowie PTG, którzy nie ukończyli 35. roku życia, mogą otrzymać dofinansowanie do badań naukowych z dziedziny ginekologii, położnictwa oraz endokrynologii ginekologicznej.

Uwaga! Termin nadsyłania aplikacji został przedłużony do 7.05.2017 r.

więcej Nowa inicjatywa PTG: KONKURS MŁODEGO BADACZA

OGŁOSZENIE

Data: 23 Marzec 2017

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego ogłasza konkurs na organizację X Konferencji Naukowej
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 2018 roku w Warszawie.

więcej OGŁOSZENIE

Przedstawiamy Państwu odpowiedz dr. n. med. Wojciecha Matusewicza, Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, na list Prezesa PTG w sprawie zredukowania finansowania procedur ginekologicznych i położniczych.

więcej Odpowiedz Pana Prezesa AOTMiT Wojciecha Matusewicza na list Prezesa PTG

Zarząd Główny PTG wybrał na redaktora naczelnego czasopisma "Ginekologia Polska" Panią Profesor Ewę Nowak-Markwitz.

więcej Konkurs na Redaktora Naczelnego Ginekologii Polskiej rozstrzygnięty

Do lektury nowego numeru GiPP zachęca redaktor naczelny — prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski.

więcej Nowy numer Ginekologii i Perinatologii Praktycznej

Dla Członków PTG prenumerujących „Ginekologię po Dyplomie” przygotowaliśmy bezpłatną wersję mobilną i online.

więcej Oferta specjalna prenumeraty „Ginekologii po Dyplomie” dla Członków PTG (2017-2018)

Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego ogłasza konkurs na redaktora naczelnego czasopisma „Ginekologia Polska”.

więcej KONKURS NA REDAKTORA NACZELNEGO CZASOPISMA „GINEKOLOGIA POLSKA”

Kategorie