Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)
Kategorie

Konferencje

Wybrane patologie wczesnej ciąży – aktualny stan wiedzy

Data rozpoczęcia: 19 Maj 2018 | Data zakończenia: 19 Maj 2018 | Miejsce: Polska

Dla lekarzy rezydentów: III Konferencja PTGP "Standardy postępowania w położnictwie i ginekologii"

Data rozpoczęcia: 25 Maj 2018 | Data zakończenia: 26 Maj 2018 | Miejsce: Polska

XXXIII Kongres Naukowy PTGP

Data rozpoczęcia: 13 Wrzesień 2018 | Data zakończenia: 15 Wrzesień 2018 | Miejsce: Polska

XXIII Konferencja Naukowa „Postępy w ginekologii onkologicznej”

Data rozpoczęcia: 11 Październik 2018 | Data zakończenia: 13 Październik 2018 | Miejsce: Polska

Kategorie