Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Wydarzenia

-

Spotkanie Klubu 35

W dniach 23.05 – 25.05.2019 w Łodzi odbyła się konferencja pt. „Forum Ginekologii i Perinatologii Praktycznej. Standardy Postępowania w Położnictwie i Ginekologii" podczas której wykład plenarny wygłosił gość honorowy prof. Kypros Nicolaides (FMF, Londyn). Pierwszego dnia konferencji odbyło się także kolejne spotkanie Klubu 35. W godzinach przedpołudniowych mieliśmy możliwość wysłuchać wykładu eksperta technik endoskopowych, dr Jacka Dońca (WIM, Warszawa) dotyczący ergonomii w laparoskopii. Następnie w oparciu o zaprezentowane zasady ćwiczyliśmy koordynację i precyzję manewrów oraz techniki szycia na trenażerach laparoskopowych dostarczonych przez firmę Kroton. W sesji popołudniowej wysłuchaliśmy wykładów mec. Oskara Lutego (Fairfield, Warszawa) dot. prawa medycznego. Znaleźliśmy również czas aby omówić bieżące sprawy Klubu, w tym różne formy prowadzenia badań oraz realizowania współprac naukowych. Nasze spotkania odbywają się dzięki nieocenionemu i niezawodnemu wsparciu firmy Polpharma. Kolejne z nich wstępnie zaplanowano na październik 2019.

DIP 2019

W dniach 29.05 – 01.06.2019 we Florencji odbyła się 10th International DIP Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome & Pregnancy. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 73 krajów a wśród nich 30 uczestników z Polski. Klub 35 reprezentowali dr Przemysław Kosiński, dr Christopher Kobierzycki, dr Michał Lipa oraz dr Paweł Stanirowski, którzy wygłosili wykłady podczas sesji zorganizowanej dla Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Wyniki swojej wieloośrodkowej pracy dot. cukrzycy w ciąży w populacji polskiej zaprezentowała dr hab. Dorota Bomba-Opoń. Dużym zainteresowaniem audytorium cieszył się także wykład poprowadzony przez byłego Prezesa PTGiP, rektora WUM, prof. Mirosława Wielgosia, pt. „Physical and sexual activity in pregnancy – is the sky the limit?". Kolejne spotkanie DIP2021 zaplanowano w terminie 26.05 – 29.05.2021 w Salonikach.