Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Skład Klubu 35

 1. Christopher Kobierzycki (Wrocław) — Przewodniczący Klubu 35
 2. Michał Lipa (Warszawa) — Sekretarz Klubu 35
 3. Przemysław Kosiński (Warszawa)
 4. Julia Bijok (Warszawa)
 5. Maciej Brązert (Poznań)
 6. Karol Charkiewicz (Białystok)
 7. Diana Massalska (Warszawa)
 8. Katarzyna Ożegowska (Poznań)
 9. Donata Ponikwicka-Tyszko (Białystok)
 10. Maria Szubert (Łódź)
 11. Cezary Wojtyła (Warszawa)
 12. Filip Dąbrowski (Warszawa)
 13. Kamil Zalewski (Warszawa)
 14. Michał Ciebiera (Warszawa)
 15. Monika Szpotańska- Sikorska (Warszawa)
 16. Paweł Stanirowski (Warszawa)
 17. Paweł Gutaj (Poznań)
 18. Agata Szpera-Goździewicz (Poznań)