Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Zmiana warunków przyjęcia członków PTGP do Klubu 35

7 Maj 2018

Szanowni Państwo,

Jedną z uchwał dyskutowaną oraz przegłosowaną w czasie posiedzenia Zarządu Głównego PTGP w dniu 09.01.2018 roku była zmiana warunków przyjęcia członków PTGP do Klubu 35 oraz wynikająca z tego zmiana Regulaminu Klubu.

Obecnie warunkiem do wstąpienia do Klubu 35 jest między innymi wykazanie sumarycznego Impact Factor nie niższego niż 10 pkt.