Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Spotkanie Klubu 35 PTGP (Gdańsk, 23–24.06.2017 r.)

27 Sierpień 2017

Celem spotkania była m.in. kontynuacja szkolenia przeprowadzonego przez p. Tomasza Kammela (dziennikarza i prezentera) dotyczącego sztuki autoprezentacji oraz wystąpień publicznych. W ramach zajęć poruszono tematykę dotyczącą: właściwej prezentacji w czasie wystąpień publicznych , przekazu niewerbalnego, przygotowania do prezentacji/wykładu.

Dodatkowo odbyło się także szkolenie w zakresie oprogramowania wspomagającego pisanie i edytowanie publikacji naukowych (EndNote) oraz Web of Science – bazy danych naukowych on-line z zaawansowaną wyszukiwarką publikacji naukowych.

W poczet Klubu 35 zostało przyjętych jednogłośnie 7 członków:

  • dr n. med. Cezary Wojtyła – I Klinika Położnictwa i Ginekologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie
  • dr n. med. Christopher Kobierzycki – Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (adiunkt); I Klinika Ginekologii i Położnictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu
  • lek. Filip Dąbrowski – I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • lek. Kamil Zalewski – Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • dr n. med. Michał Ciebiera – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie, Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa
  • dr n. med. Monika Szpotańska-Sikorska – I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • lek. Paweł Stanirowski – Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

W czasie spotkania nastąpiło także ogłoszenie wyników Konkursu Młodego Badacza organizowanego pod patronatem PTGP oraz wyróżnienia za najlepszą publikację naukową w roku 2016 opublikowaną przez członka Klubu 35.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że laureatem nagrody głównej w Konkursie Młodego Badacza został dr n. med. Christopher Kobierzycki (Wrocław). W ramach etapu wstępnego wpłynęło 13 wniosków ocenionych pod względem merytorycznym oraz dorobku naukowego zgłaszającego.

W konkursie na najlepszą publikację naukową nagrodę otrzymała mgr Donata Ponikwicka-Tyszko za pracę oryginalną pt. „Functional Expression of FSH Receptor In Endometriotic Lesions” opublikowaną w Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Bardzo dziękujemy Profesorowi Mirosławowi Wielgosiowi, Profesorowi Piotrowi Ludańskiemu, firmie Polpharma oraz wszystkim uczestnikom Klubu 35 za czynny udział w spotkaniu.

Przemysław Kosiński
Przewodniczący Klubu 35