Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)
  • >PTG
  • >Lekarze
  • >Klub 35
  • >Aktualności
  • >Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie

17 Kwiecień 2019

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników zawiadamia o zwołaniu Posiedzenia Zarządu Głównego oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników odbędzie się w pierwszym terminie w dniu 30 maja 2019 roku (czwartek) w godz. 17.00–18.30 oraz w drugim terminie w dniu 30 maja 2019 roku (czwartek) w godz. 17.15–18.45.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 19.00. (I TERMIN).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 19.15 (II TERMIN).

 Zawiadomienie [268,28 kB]