Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

List Prezesa Zarządu PTGiP

23 Styczeń 2019

Zachęcamy do zapoznania się z pismem informacyjnym Prezesa Zarządu PTGiP.