Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians
(dawniej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)

Współpraca międzynarodowa

W ramach swej działalności ENTOG raz do roku organizuje międzynarodowe spotkanie, na które zapraszani są przedstawiciele ze wszystkich państw członkowskich. Co roku odbywa się ona w innym kraju. Zwieńczeniem konferencji organizowanej zazwyczaj w pierwszym tygodniu maja jest posiedzenie zarządu ENTOG, na które każde państwo oddelegowuje swojego przedstawiciela i gdzie zapadają najważniejsze decyzje w życiu organizacji.Coroczne spotkanie ENTOG to tygodniowe wydarzenie, które składa się z:

 1. ENTOG Exchange: 3- lub 4-dniowy pobyt w kraju organizującym spotkanie mające na celu poznanie zagranicznego systemu ochrony zdrowia, organizacji pracy oraz nawiązanie międzynarodowych znajomości i wymiana doświadczeń. Do udziału zapraszanych jest po 2 reprezentantów z każdego kraju członkowskiego ENTOG. Uczestnicy zostają przydzieleni do różnych miast i szpitalów w kraju goszczącym. Podczas wymiany mieszkają razem z kolegami w trakcie specjalizacji z kraju goszczącego i mają okazję uczestniczyć w pracy tamtejszych szpitali. Rekrutacja odbywa się na początku roku kalendarzowego poprzez krajowe stowarzyszenia specjalizantów z położnictwa i ginekologii (w Polsce jest to ENTOG – Sekcja Polska).
 2. ENTOG Scientific Meeting: 1-dniowe spotkanie naukowe (kongres) – wszyscy uczestnicy spotykają się w tym samym mieście. Tematyka związana jest ze szkoleniem specjalizacyjnym i zawsze zawiera elementy warsztatowo-praktyczne.
 3. ENTOG Council: Zebranie delegatów – na tym spotkaniu omawiane są sprawy formalne i odbywają się wybory do Zarządu na poziomie europejskim, a także wybory kraju organizującego kolejne spotkanie ENTOG.

EBCOG Fellowship

Co roku European Board and College of Obstetrics and Gynaecology przyznaje trzy stypendia w wysokości 3000 euro przeznaczone na realizację 3-miesięcznego stażu zagranicznego w europejskim kraju członkowskim. Szczegółowe informacje znajdziecie na www.entog.eu/fellowships oraz www.ebcog.org/activities.

Aktualne informacje nt. nadchodzących wydarzeń możecie znaleźć na www.entog.eu oraz na Facebooku:

UWAGA! Już w 2019 roku spotkanie ENTOG odbędzie się w Polsce!

Chętnych do współpracy przy organizacji zachęcamy do kontaktu mailowego: entogsekcjapolska@gmail.com

Lista państw organizujących konferencje ENTOG w połączeniu z programem wymiany (Exchange programme):

 • Grecja 1997
 • Francja 1998
 • Włochy 1999
 • Szwajcaria 2000
 • Szwecja2001
 • Czechy 2002
 • Holandia 2003
 • Słowenia2004
 • Dania 2006
 • Austria 2007
 • Portugalia 2008
 • Węgry 2009
 • Belgia2010
 • Estonia 2012
 • Słowacja 2013
 • Szkocja 2014
 • Holandia 2015